Ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering  Maandag 17 September 2018

 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering op maandag 17 September 2018

Het Tussendiep, Kerklaan 2 Nieuw Buinen. Aanvang 19.30 uur.

 

 

1      Opening.

2      Notulen vorige vergadering.

3      Ingekomen stukken en mededelingen.

4      Samenwerking (fusie) Nieuw Buinen/ Borger/ Odoorn

5      Activiteiten 2018.

6      Pauze en verloting.

7      Bespreking TT 2018

8      Advertenties

9      Bespreking 60 jarig bestaan.

10   Vraag en aanbod.

11    Rondvraag.

12    Sluiting.

 

De volgende ledenvergadering is op 15 Oktober in verband met de TT

       

 

Ringen bestellen ronde 2  tot 17 September.2018 uitleverdatum 15-12-2018   Formulieren Inleveren  Op  de ledenvergadering of  bij

 H Steenbergen  Zuiderdiep 201  Nieuw Buinen.

 Dit is de laatste bestelling bij de siervogel.

Daar na bij de Nieuwe vogelvereniging.

 

Bestuur

Voorzitter              H. Steenbergen     Tel  0599 212564

Secretaresse       G.G.Steenbergen     Tel  06 81727731

Penningmeester  H. Boekhoud           Tel  0599 750757

Bestuurslid            R. Nijboer                Tel  06 14664099

Bestuurslid            E Mensing               Tel  06 20741230

Ringcommissaris  H. Steenbergen      Tel  0599 212564  06 19756517