Ledenvergadering 15 Oktober

Uitnodiging ledenvergadering  Maandag 15 Oktober 2018

 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering op maandag 15 Oktober 2018

Het Tussendiep, Kerklaan 2 Nieuw Buinen. Aanvang 19.30 uur.

 

 

1      Opening.

2      Notulen vorige vergadering.

3      Ingekomen stukken en mededelingen.

4      Inschrijfformulieren TT

5

6      Pauze en verloting.

7      Bespreking TT 2018

8      Advertenties

9      Bespreking 60 jarig bestaan.

10     Vraag en aanbod.

11      Rondvraag.

12      Sluiting.

 

De volgende ledenvergadering is op 17 December 2018

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

Voorzitter              H. Steenbergen     Tel  0599 212564

Secretaresse       G.G.Steenbergen     Tel  06 81727731

Penningmeester  H. Boekhoud           Tel  0599 750757

Bestuurslid            R. Nijboer                Tel  06 14664099

Bestuurslid            E Mensing               Tel  06 20741230

Ringcommissaris  H. Steenbergen      Tel  0599 212564  06 19756517