Jaarvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering  maandag 19 Maart 2018

 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op maandag 19 Maart 2018

Het Tussendiep, Kerklaan 2 Nieuw Buinen. Aanvang 19.30 uur.

 

1      Opening.

2      Notulen vorige vergadering.

3      Ingekomen stukken en mededelingen.

4      Samen werking (fusie) Nieuw Buinen/ Borger/ Odoorn/ en

Gieten ( stemmen )

5      Activiteiten 2018.

6      Pauze en verloting.

7      Jaarverslag van de secretaris.??

8      Jaarverslag penningmeester.

9      Verslag kascommissie.

10    Verkiezing kascommissie 2018/2019

11     Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Henk Steenbergen    (onder voorbehoud)

Aftredend en niet herkiesbaar secretaresse G.G.Steenbergen  (onder voorbehoud)

Aftredend en niet herkiesbaar  Reint Nijboer.    (onder voorbehoud)

12    Vraag en aanbod.

13    Rondvraag.

14    Sluiting.

       

 

 

       Ringen bestellen ronde 4   tot 25   Maart.2018

     Formulieren Inleveren  Op  de jaarvergadering 19 Maart of  bij

     H Steenbergen  Zuiderdiep 201  Nieuw Buinen.

     Uit leveren  begin Mei.

 

Bestuur

Voorzitter              H. Steenbergen     Tel  0599 212564

Secretaresse       G.G.Steenbergen     Tel  06 81727731

Penningmeester  H. Boekhoud           Tel  0599 750757

Bestuurslid            R. Nijboer                Tel  06 14664099

Bestuurslid            E Mensing               Tel  06 20741230

Ringcommissaris  H. Steenbergen      Tel  0599 212564  06 19756517