Fusie bespreking

Fusie-bespreking vogelverenigingen Borger/ Odoorn/Gieten en Nieuw Buinen

 

De besprekingen om een fusie aan te gaan zijn in volle gang.

Helaas is Gieten afgevallen; de leden hebben nee gestemd: 18 tegen en 5 voor.

Dus gaan we met 3 verenigingen verder.

Er is een voorlopig bestuur samengesteld.

Voorzitter:                         Jaap Jan Beerman, Borger.

Secretaris:                         Rinus Ottens, Nieuw Buinen

2e Secretaris/ notuliste:  Mevr. N Hazewinkel  Odoorn

Penningmeester:              A. Legendal, Borger

Ringcommissaris:             Mevr. C. den Boer, Odoorn

TT-commissie:                  P. Hiddinga, Odoorn

TT-commissie:                  H. Steenbergen, Nieuw Buinen.

 

Het is de bedoeling om in januari 2019 te starten. De TT wordt in week 47 gehouden.

Woensdag opbouwen en vogels inbrengen. Donderdag keuren. Vrijdag / Zaterdag en Zondag open. De locatie is nog niet bekend.

Aan de leden wordt gevraagd om een naam te bedenken voor de nieuwe vogelvereniging.

Dus kom maar met een mooie naam. Graag sturen naar hs-en-gs.steenbergen@ziggo.nl

Het 60-jarig bestaan van de Siervogel komt niet in gevaar in 2019.

Zijn er nog vragen of suggesties dan hoor ik het graag per mail.

 

Dit alles is onder voorbehoud.

 

Henk Steenbergen. De Siervogel.