Jubilarissen

Op donderdag 3 december was er een verrassing voor 2 bestuursleden van de jubilerende vogelvereniging “de Siervogel”te Nieuw Buinen. De heren Henk Veldhuis en Jan Deuring kregen uit handen van Henk van Hout de speld van waardering voor hun jaren lange inzet voor de vereniging in Nieuw Buinen. Henk Veldhuis is meer dan 35 jaar bestuurslid van deze vereniging eerst als penningmeester en secretaris en diverse periodes als voorzitter Hij is 42 jaar lid van de NBvV. Henk stopt dit voorjaar definitief met zijn bestuursfuncties om gezondheidsredenen. Voor deze toch uitzonderlijke carrière als bestuurslid kreeg hij de speld van waardering. Jan Deuring is 25 jaar lid van de NBvV en begon zijn lidmaatschap bij “de Siervogel” in Nieuw Buinen gelijk als bestuurslid. Eerst als bestuurslid later als ringcommissaris. Daarnaast is hij de stuwende kracht achter het TT gebeuren, advertenties ophalen, opbouwen TT, het aankleden van de zaal, vogels voeren tijdens de TT niks is hem te veel. Voor deze inzet kreeg hij uit handen van Henk van Hout ook de speld van waardering. Naast de speld van waardering kreeg hij tevens de speld voor 25 jaar lidmaatschap NBvV. Beide heren proficiat met de speld.

Jubilarissen1
Henk van Hout spreekt de beide heren met hun partners toe om daarna ze de speld van waardering op te spelden

 

Jubilarissen2
Henk Veldhuis krijgt de speld van waardering uit handen van Henk van Hout, zijn vrouw kijkt trots toe.

 

Jubilarissen3
Jan Deuring wordt onder het toeziend oog van zijn vrouw de speld van waardering opgespeld door Henk van Hout.

 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers