Contactgegevens

Adres Clubgebouw:
“Het Tussendiep”
Kerklaan 2
Nieuw- Buinen

Bankrelatie: Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0360 796 362
T.n.v. De Siervogel te Nieuw-Buinen.

Email secretaris: chris.smit@hetnet.nl

Contributie per jaar: €.32,00.

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers