Categoriearchief: Mededelingen

DE NBvV en uw Privacy

Leden van de NBvV
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is de opvolger van
de Wet Bescherming Persoons Gegevens (WPG) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt.
Helaas is in het verleden gebleken dat door diverse instanties niet zuiver is omgegaan met persoonsgegevens, en zijn
deze verkocht c.q. beschikbaar gekomen voor commerciële doeleinden. Een goede zaak dat dit nu met invoering van
een nieuwe verordening een halt toegeroepen gaat worden.
De NBvV is van mening dat wij al zeer zorgvuldig om gaan met de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Zoals ook al
bleek uit het in het bondsvademecum opgenomen privacy reglement, slaat de NBvV niet meer op dan strikt noodzakelijk
en stelden wij geen gegevens beschikbaar voor commerciële doeleinden. De overheid maakt echter geen onderscheid
in organisaties die de zaakjes wel voor elkaar hebben of wie niet. Dit betekent dat ook de NBvV een Privacy
verklaring NBvV, met bijbehorend Protocol toonbaar aanwezig dient te hebben. Vanaf heden kunt u deze ook ter inzage
op de site van de NBvV aantreffen.
U vindt hier tekst en uitleg over de door ons genomen maatregelen, van wie wij gegevens opslaan en de wijze waarop.
Bent u het niet eens met het feit dat wij gegevens van u opslaan, dan kunt u hierover contact opnemen met het bondsbureau
NBvV (tijdens kantooruren).
Wenst u echter geen opslag van de in de verklaringen opgenomen gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken aan het
bondsbureau NBvV. Verwijdering heeft echter wel gevolg voor uw lidmaatschap. Voor wat betreft de ontvangst van
nieuwsbrieven kunt u zichzelf te allen tijde afmelden.
Een serieuze omgang met persoonsgegevens is in ons allerbelang en zeker ook die van de NBvV.
Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer – 2e voorzitter NBvV
de nbvv en uw privacy
U vindt beide documenten op onze website onder het tabblad
“downloads – de bond

Fusie bespreking

Fusie-bespreking vogelverenigingen Borger/ Odoorn/Gieten en Nieuw Buinen

 

De besprekingen om een fusie aan te gaan zijn in volle gang.

Helaas is Gieten afgevallen; de leden hebben nee gestemd: 18 tegen en 5 voor.

Dus gaan we met 3 verenigingen verder.

Er is een voorlopig bestuur samengesteld.

Voorzitter:                         Jaap Jan Beerman, Borger.

Secretaris:                         Rinus Ottens, Nieuw Buinen

2e Secretaris/ notuliste:  Mevr. N Hazewinkel  Odoorn

Penningmeester:              A. Legendal, Borger

Ringcommissaris:             Mevr. C. den Boer, Odoorn

TT-commissie:                  P. Hiddinga, Odoorn

TT-commissie:                  H. Steenbergen, Nieuw Buinen.

 

Het is de bedoeling om in januari 2019 te starten. De TT wordt in week 47 gehouden.

Woensdag opbouwen en vogels inbrengen. Donderdag keuren. Vrijdag / Zaterdag en Zondag open. De locatie is nog niet bekend.

Aan de leden wordt gevraagd om een naam te bedenken voor de nieuwe vogelvereniging.

Dus kom maar met een mooie naam. Graag sturen naar hs-en-gs.steenbergen@ziggo.nl

Het 60-jarig bestaan van de Siervogel komt niet in gevaar in 2019.

Zijn er nog vragen of suggesties dan hoor ik het graag per mail.

 

Dit alles is onder voorbehoud.

 

Henk Steenbergen. De Siervogel.

 

 

 

 

 

Bestuur

Voorzitter              H. Steenbergen     Tel  0599 212564

Secretaresse       G.G.Steenbergen     Tel  06 81727731

Penningmeester  H. Boekhoud           Tel  0599 750757

Bestuurslid            R. Nijboer                Tel  06 14664099

Bestuurslid            E Mensing               Tel  06 20741230

Ringcommissaris  H. Steenbergen      Tel  0599 212564  06 19756517

 

 

 

Ringen bestellen

Ringen bestellen ronde 2  2019 uiterlijk inleveren

20 september.2018.

Uitleveren na  15-12-2018

Ringkleur  zwart

Inleveren bij Henk Steenbergen Zuiderdiep  201 Nieuw Buinen .Of op de vergadering van 17 september.

Dit is de laatste bestelling  voor de SIERVOGEL.

 

 

 

50 jaar lid van de NBvV

V.V. “De Siervogel” uit Nieuw Buinen heeft Henk Veldhuis en Henk Meinds voor 50 jaar lidmaatschap van de NBvV gehuldigd.
Henk Meinds is zelfs al 57 jaar lid van de NBvV .
Op 16 jarige leeftijd werd hij lid van “de Siervogel”, als jeugdlid. Hij is nu 73 jaar en altijd lid gebleven van “de Siervogel”.
Ook Henk Veldhuis is de meeste jaren lid geweest van “de Siervogel”.
Henk heeft vele functies gehad in het bestuur; de laatste als voorzitter.
Henk is ook erelid van “de Siervogel”.
Een speld voor 50 jaar lidmaatschap NBvV werd aan beide heren uitgereikt door Gerrit Bos, 2e voorzitter van het district Drenthe.

 

“De Siervogel” Nieuw Buinen N 04