Categoriearchief: Artikelen over Vogels

Australische en Afrikaanse Prachtvinken

F. Oosting

Tel. 06.50615717

De Australische prachtvinken zijn geen echte vinken. Sinds Australië hun export verboden heeft worden zij in de gehele wereld met veel succes gekweekt.

Ook in Nederland zijn het de meest gehouden vogels.

De kleine Afrikaanse prachtvinken (Astrildes) zijn ideale vogels voor beginners: kleurrijk, gemakkelijk te verzorgen en niet moeilijk te kweken.
Al deze soorten vogels doen het goed in ons klimaat.

Engelse grasparkieten

R. Nijboer

Tel. 06.22823428

Ze zijn een stuk groter dan de gewone grasparkiet. Er zijn twee soorten qua bevedering. De Buff vogels met langere bevedering en de yellow vogels met kortere bevedering. Wij kweken voornamelijk met yellow en enkele buff vogels en nooit buff x buff.

Ringen Bestellen

Ringenbestellen.
Elke vogelliefhebber die serieus bezig is met het houden en kweken van vogels zal zijn of haar vogels ringen. Het ringen van vogels is voor de serieuze liefhebber noodzakelijk om gericht te kunnen kweken maar is voor enkele vogelsoorten al wettelijk voorgeschreven. Het ligt in de verwachting dat binnen enkele jaren het verplicht zal worden om alle vogels te gaan ringen. Niet geringde vogels zullen dan niet meer verkoopbaar zijn.Algemene informatie over het kweeknummer:
Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd. De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd is in het gesealde maandblad, vermeldt uw kweeknummer. De afdelingssecretaris of de ringencommissaris beschikt ook over uw kweeknummer.Wie kan ringen bestellen:
De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.De ringencommissaris:
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven, 10 dagen voor de definitieve inlevertermijn.Gekleurde ringen:
Voor kweekseizoen 2009 worden uitsluitend violet gekleurde ringen uitgeleverd. De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht. (NB.: de 5 jarige kleurencyclus van de ringen is: 2005-donkergroen, 2006-rood, 2007-zwart, 2008-donkerblauw, 2009-violet).Geheel geanodiseerde ringen:
Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze aluminiumringen zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant voorzien van een kleurlaagje. Voordeel van deze ringen is dat de binnenkant niet zwart afgeeft; deze ring wordt aanbevolen voor lichtgekleurde vogels. De tekst wordt door middel van laser ingebracht. De ringencommissarissen verzoeken wij dringend, de bestellingen van geheel geanodiseerde ringen op de aparte verzamelstaat door te geven aan het bondsbureau.Aluminium(kleurige) ringen:
Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met breukzone, NL en ringmaataanduiding.Roestvrijstalen (RVS) ringen:
Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen. De ringencommissaris dient deze ringenbestelling op de standaardformulieren op te geven, maar dan wel apart en met duidelijke vermelding: “RVS-ringen”. Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn ook niet beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, dus zonder breukzone, NL en ringmaataanduiding.De prijs van de ringen:
De onderstaande prijzen gelden m.i.v. het broedseizoen 2007. Gekleurde geanodiseerde ringen 0,20 Van binnen en buiten geheel gekleurd geanodiseerde ringen 0,35 Gekleurde ringen * voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels 0,30 Van binnen en buiten geheel geanodiseerde ringen * voor Europese cultuurvogels, hybriden/bastaarden en andere beschermde vogels 0,45
(*Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring, Aluminium(kleurige) ringen 0,75 , Roestvrijstalen (RVS) ringen 1,75 , Spoedbestelling: basisprijs ring + € 1,- per ring extra ! )
Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u op beide formulieren, dus “gewone vogels” en Europese cultuurvogels/ overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG uw ringen bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 2,50 verschuldigd. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier. Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

Spoedbestellingen:
De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de daaropvolgende werkweek op maandag gemaakt en vervolgens uiterlijk dinsdag er na naar de ringencommissaris verzonden, vergezeld van de factuur. Deze regel is niet van toepassing voor spoedbestellingen tijdens bestelronde 1 van het nieuwe ringjaar; u begrijpt dat deze niet eerder uitgeleverd worden dan bij de normale uitgifte van bestelronde 1 op 1 oktober. Let wel: ook spoedbestellingen lopen via de ringencommissaris en dienen per machtiging betaald te worden. Het bondsbureau kan dan immers zonder controle/wachten op een betaling snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren.

Nieuwe leden:
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Indien een nieuw lid hiervan gebruik wil maken, kan de ringencommissaris op een apart verzamelformulier, waarop duidelijk staat vermeld NIEUW LID, deze ringen bestellen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Foutieve ringen:
Controleer uw ringen zodra u ze van uw ringencommissaris ontvangen heeft. Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt, kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1,6 miljoen ringen. Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen. Indien zich bij de aflevering foute ringen bevinden, dienen deze via de ringencommissaris en vergezeld van het zogenaamde foutenformulier aan het bondsbureau te worden geretourneerd, waarna correctie met spoed uitgevoerd wordt.
Wanneer bestellen !!!

Kleurringen
Van de zijde van COM/OMJ zijn de kleuren van de ringen voor de komende jaren vastgesteld.
Er zijn een paar wijzigingen gekomen. Er zijn nu weer 6 verschillende kleuren